Dagbøger

Mange vandre har stor glæde af at skrive en vandre dagbog - ikke nødvendigvis en vandrehistorie !. Er du i besiddelse af dagbøger fra vandreture, modtages de hjertens gerne !

Denne side er sidst redigeret: 01. oktober 2000 16:35