Silkeborg til Randers

Kurt Sejr Hansen

Silkeborg til Randers – Trækstien ved Gudenåen

Fra Silkeborg banegård er der ikke langt, til Silkeborg Langsø hvor turen starter, man kan principielt gå begge veje rundt om Langsøen, man kan finde trækstien ved Østre Ringvej – vej nummer 195.

Trækstien er en natursti, der følger Gudenåen fra Silkeborg til Randers – i alt ca. 70 km. Man kan opleve unikke naturoplevelser i et varieret og til tider svært tilgængeligt landskab. Som vandre skal man være opmærksom på vandstanden og at der kan været ret så sumpet visse steder på stien.

Man kan fint gå enkelte etaper, men også gå hele ruten som en forlænget weekend, medbringe mad osv. Hvad der er en passende dagstur, er op til den enkelte – men et forslag kan være følgende:

  • Dag 1: Silkeborg til Søhøjlandets Familiecamping – 22 Km 
  • Dag 2: Søhøjlandets Familiecamping til Kjællinghøl – 20 Km
  • Dag 3: Kjællinghøl til Randers – 29 Km

De sidste to dage kan eventuelt opdeles med en overnatning på Bamsebo camping før Langå, så bliver dag 2 på 25 km og dag 3 på 24 km.

Fra Silkeborg og Randers kommune er stien opdelt i fem strækninger

Rutens 5 strækninger

Se denne folder for opdeling i etaper

Via oplevgudenaa.dk kan man få beskrivelser og kort med sig via sin smartphone. men det er nu at følge Gudenåen – så det er vanskelig at gå forkert 🙂

Silkeborg til Svostrup

Rutens længde: Ca. 12. km.

Svostrup kro er renoveret i 2016 og 2017. Den forventes at man kan passeres tørskoet ca. 10 måneder om året på denne strækning, men vær opmærksom – dele af stien kan være oversvømmet. Som en ekstra guidning er der sat “tilgængelighedsskilte op”.

Klik for at se PDF af papirkort over strækningen Silkeborg – Svostrup 

Svostrup til Ans

Rutens længde: Ca. 17 km.

Fra Svostrup til Ans er Trækstien en lettilgængelig natursti med små bænke og opholdspladser, hvor du kan spise din madpakke eller gøre et kort ophold. I Kongensbro skifter Trækstien side og fortsætter – via shelterpladsen på den anden side af åen og en sti-bro ophængt under vejbroen – mod Ans og Tangeværket. 

Efter ca. 10 km kommer man til Truust camping – nu kaldet Søhøjlandets Familiecamping, (på den anden side af Gudenåen, så man skal til Kongensbro, over vejen og 1½ km tilbage) her kan man overnatte både i eget telt eller Shelter til billige penge, alternativet er at fortsætte et par kilometer til Kongensbro Kro, her er der en primitiv lejrplads også med Shelter og naturligvis er kroen også en mulighed. Man betaler 25Kr for en overnatning og der er toilet, vand, bord/bænk mv. Turen er nu på denne side af Gudenåen

Ans til Kjællinghøl

Rutens længde: Ca. 12 km.

Fra Ans Bro til Energimuseet går Trækstien på en skovvej i Gudenåcentralens Plantage langs Tange Sø.

Fra Energimuseet til Bjerringbro slås græsset ikke, hvorfor det her kan blive meget højt i løbet af sommeren. Før Bjerringbro kommer man til Engbroen, der indgår i et stisystem omkring Bjerringbro, hvilket også er tilfældet på den anden side af Bjerringbro mod Kjællinghøl. Fra Bjerringbro til Kjællinghøl er stien renoveret med træbroer og stabilgrus i 2018.  

Ved Kjællinghøl er der en lille lejrplads, Der er en vandhane på stedet.

Man kan også fortsætte yderligere nogle kilometer til Bamsebo Camping

Kjællighøl tll Langå

Rutens længde: Ca. 15 km.

Stien mellem Kjællinghøl og Langå er en natur-trampesti, der kan være meget våd og med højt græs. Stykket lige inden Bamsebo Camping er et af de sværest tilgængelig, hvor man med fordel, kan vælge et alternativ (se detailkort for alternativ rute). Men prøv udfordringen!

På denne strækning er der ofte problemer med vand, hvorfor den af og til lukkes på nogle strækninger. Det drejer sig om området ved Kjællinghøl/Pramdragerhuset øst for Bjerringbro og i Vellev mose øst for Ulstrup. Benyt det alternative ruteforslag. Man kan altid finde en sti udenom

Mellem Bamsebo Camping og Ulstrup er Trækstien renoveret, så den er farbar det meste af året. Se et detailkort (PDF), der viser træstibroen (gul) og de meget våde og ufremkommelige strækninger (rød). Fra Åbro til Langå kan man, når stien er våd, vælge et fint alternativ, der går lige nord for Gudenåen – passér blot jernbanen ved Åbro og vælg den lille sti, der følger banen til Langå. 

Detailkort, der viser træstibro og våde trækninger.

Langå til Randers

Rutens længde: Ca. 14 km 

Trækstien kan være meget våd omkring Langå. Man kan vælge at følge den lille sti, der går ind mod Langå lige på den anden side af jernbanen ved Åbro. Hold til højre for at komme ned til stationen og hovedgaden gennem Langå og passer banen igen på den anden side af byen. I løbet af efteråret 2019 kommer en ny cykel- og gangbro over banen, som man kan benytte for at komme ned til Gudenåen og Trækstien igen. Er Trækstien meget våd, er cykelrute 29 et godt alternativ. Hop evt. på Trækstien igen ved Johannesberg. Fra Fladbro indgår Trækstien i et stinet i rekreativt naturområde sydvest for Randers. 

Klik for at se PDF kort over strækningen Langå – Randers

Fra Randers er der tilslutning med tog eller bus til hvor man nu skal.