Dollerup bakker og Hald Sø

Dollerup bakker og Hald Sø

Erik Jensen

1.  Gå fra p-pladsen ved Niels Buggesbænk op over lyngbakken forbi Niels Bugges bænk (nyd udsigten) over Ravnsbjerg til P4-parkeringspladsen – over vejen til Dollerup bakker (nyd udsigten) – videre til Enebærdalen. Her drejes til højre for at følge kyststien rundt om Inderø.

2.  Gå fra p-pladsen ved Niels Bugges kro – over vejen til ruinen af Niels Bugges Hald – videre langs kysten til Jørgen Friises Hald – tilbage over den nuværende Hald Hovedgård – gennem skoven til kroen.

Kortmateriale hos Naturstyrelsen